Poznaj Biblię \ Kazania mp3

Świętość

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Bóg powiedział do swojego ludu: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Naszym zadaniem jest być świętymi, dążyć i pozostawać w świętości. Jak możemy to zrobić? Świętość jest jednym z warunków relacji z Bogiem, duchowego wzrostu i rozwoju w naszym życiu. Nie ma świętości bez Jezusa w naszym życiu.

Poruszane tematy / tagi

Bóg i cierpienie

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Na całym świecie jest pełno bólu i cierpienia, zdawałoby się, że Bóg w ogóle nie reaguje. Dla wielu ludzi śmierć niewinnych i cierpienie jest jest powodem do tego, żeby zaprzeczać istnieniu Boga. Jednak gdyby nie Bóg, nie istniałoby nic. Historia Bożego sługi, Joba mówi bardzo wiele na temat cierpienia. Uczy też właściwej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości, chociaż może ona być często trudna.

Poruszane tematy / tagi

Gdzie jesteś?

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Jedno z najważniejszych pytań, zadane Adamowi, pierwszemu człowiekowi, przez samego Boga: "Gdzie jesteś?" - jest ciągle aktualne w naszym życiu. Bóg jest zainteresowany każdym z nas, naszą sytuacją, naszym miejscem w życiu. Kolejnym pytaniem jest "Co się stało z Jezusem?". Odpowiedź na nie może zmienić każde życie, niezależnie od tego, gdzie ono aktualnie jest.

Bieg i nagroda

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Paweł pisał w 1 Liście do Koryntian, w 9 rozdziale o biegu i nagrodzie. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do biegu. Musimy biec tak, aby zdobyć nagrodę, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary (Hebr. 12:2)

Poruszane tematy / tagi

Uwielbienie

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Uwielbienie jest jednym z kluczowych elementów w życiu każdego chrześcijanina. Nie ma właściwie chrześcijaństwa bez oddawania chwały Bogu. Uwielbienie to nie tylko muzyka i słowa, ale całe nasze życie powinno być uwielbieniem. Jesteśmy Bożą świątynią przez cały czas.

Poruszane tematy / tagi

Prawda

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Jedyna prawda, to ta zawarta w Słowie Bożym. Jest ono niezmienne i mocne. Każdy musi tę prawdę znać.

Poruszane tematy / tagi

Jezus Chrystus jako arcykapłan

26 lutego 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Arcykapłan w czasach starotestamentowych pełnił najwyższą funkcję pośród kapłanów. Był ich przełożonym, wyróżniał się zdobnym, specjalnym strojem, ale nade wszystko miał prawo raz do roku wejść do miejsca najświętszego w świątyni Pana aby złożyć ofiarę za siebie i lud. Bóg bardzo precyzyjnie określił czym arcykapłan ma się zajmować i nie była to służba dorywcza, lecz wymagająca pełnego zaangażowania. Dla nas- chrześcijan takim arcykapłanem stał się Jezus Chrystus, a jego służba trwa wiecznie. Dzięki temu, wstawiając się, może zbawić na zawsze tych, którzy przystępują do Niego. Jezus sam przeszedł przez próby i cierpienia będąc na ziemii, dlatego dobrze rozumie nas i naszą sytuację: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu (Hebr. 4:16). Dzięki temu możemy przystępować do niego z ufną odwagą, aby dostąpić miłosierdzia w stosownej chwili. Na podstawie fragmentów:
  • List św. Pawła do Hebrajczyków 7:22-26
  • List św. Pawła do Hebrajczyków 4:14-16

Poruszane tematy / tagi

Co jeszcze posiadasz w domu?

4 grudnia 2013 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Co jeszcze posiadasz w domu? Na podstawie fragmentu z Drugiej Księgi Królewskiej 4:1-6.

Poruszane tematy / tagi

Sprawiedliwość

6 listopada 2013 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

To kazanie nie ma jeszcze opisu. Być może zechcesz dodać kilka słów od siebie po przesłuchaniu?

Światło

5 maja 2013 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Na podstawie fragmentu z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 1:1-4, 14-18.

Poruszane tematy / tagi

Homoseksualizm

27 maja 2012 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

To kazanie nie ma jeszcze opisu. Być może zechcesz dodać kilka słów od siebie po przesłuchaniu?

Poruszane tematy / tagi

  • Używamy plików cookie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na ich używanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie akceptujesz plików cookie, odwiedź naszą stronę Politykę prywatności.
  • Zamknij