Poznaj Biblię \ Kazania mp3

Bieg i nagroda

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Paweł pisał w 1 Liście do Koryntian, w 9 rozdziale o biegu i nagrodzie. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do biegu. Musimy biec tak, aby zdobyć nagrodę, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary (Hebr. 12:2)

Poruszane tematy / tagi

Prawda

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Jedyna prawda, to ta zawarta w Słowie Bożym. Jest ono niezmienne i mocne. Każdy musi tę prawdę znać.

Poruszane tematy / tagi

Słowa Pana Jezusa na krzyżu

13 kwietnia 2014 Andrzej Gulewicz

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Wielkanocne rozważania ostatnich słów Pana Jezusa.

Poruszane tematy / tagi

Nie ma życia bez Chrystusa

1 września 2013 Pastor Daniel Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Czy życie bez Chrystusa ma sens? Dowiedz się co znaczą słowa Jezusa "Ja jestem chlebem żywym", które dla wielu mu współczesnych były zgorszeniem, a dla ciebie są życiem. Bez Boga każdy twój dzień na tej ziemii zbliża cię do śmierci, z Nim- do wieczności. M.in. na podstawie fragmentów:
  • Ew. Jana 6:32-35
  • Ew. Jana 6:48-63
  • Ks. Izajasza 61:1

Poruszane tematy / tagi

Znaczenie słów Jezusa „Wykonało się”

6 stycznia 2013 Pastor Daniel Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Powzięty był już u narodzin świata, w ogrodzie Eden, zapowiadany od wieków przez proroków, a wykonany został przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Boży doskonały plan zbawienia człowieka. Czytając wypowiadane tuż przed śmiercią słowa Jezusa: "Wykonało się" często odnosimy je do samej chwili śmierci, a tymczasem jest to świadectwo wypełnienia całej misji jaką powierzył mu Ojciec do realizacji: Ja Cię uwielbiłem na ziemii, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś abym je wykonał (Ew. Jana 17:4) oraz Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła (Ew. Jana 4:34) . Ofiara za nasze grzechy została złożona, a Bóg ją przyjął. Skorzystaj z tego Bożego daru łaski. Na podstawie fragmentów:
  • Ew. Jana 19:23-30
  • Ew. Jana 17:4
  • Ks. Izajasza 53:3-7

Poruszane tematy / tagi

  • Używamy plików cookie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na ich używanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie akceptujesz plików cookie, odwiedź naszą stronę Politykę prywatności.
  • Zamknij