Poznaj Biblię \ Kazania mp3

Wszystkich chętnych i pragnących posłuchać kazań i wykładów Słowa Bożego, zapraszamy na wspólne nabożeństwa (w niedzielę: o godz. 10.00 oraz czwartek: o godz. 18.00).

Cel w życiu

14 stycznia 2014 Wojciech Trybuła

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Jaki jest twój cel w życiu? Dlaczego Bóg stworzył człowieka i umieścił go na Ziemi? 
Rozważania na podstawie Genesis, Objawienia św. Jana oraz Ewangelii św. Łukasza (Namaszczenie Jezusa przez grzesznicę).

Poruszane tematy / tagi

Boży plan zbawienia dla człowieka

13 stycznia 2013 Krzysztof Rychel

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Zarówno Jezus jak i uczniowie w swoim nauczaniu wielokrotnie odwoływali się do początku- stworzenia aby pokazać Boże działanie i szczególny plan dla człowieka. Jesteśmy jedynymi stworzeniami, o których powiedziane jest, że zostały ukształtowane na obraz Boga oraz że spojrzał Bóg na wszystko co uczynił , a było to bardzo dobre. Bóg od samego początku postawił nas w wyjątkowym miejscu, gdzie mogliśmy spędzać swoje życie w szczęściu, w zgodzie z otaczającymi zwierzętami, bez chorób, dolegliwości, trosk, trudu i znoju. Człowiek złamał jednak jedyny nadany mu zakaz i na zawsze opuścił Eden niwecząc ten wspaniały Boży zamysł, zmierzając w stronę śmierci i wiecznego oddzielenia od Boga. Bóg jednak w swojej dobroci przygotował nowy plan... Na podstawie fragmentów:
  • 1 Księga Mojżesza 1:26-31
  • 1 Księga Mojżesza 2:6-10
  • 1 List do Koryntian 15:21-26

Poruszane tematy / tagi

  • Używamy plików cookie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na ich używanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie akceptujesz plików cookie, odwiedź naszą stronę Politykę prywatności.
  • Zamknij