Poznaj Biblię \ Kazania mp3

Wszystkich chętnych i pragnących posłuchać kazań i wykładów Słowa Bożego, zapraszamy na wspólne nabożeństwa (w niedzielę: o godz. 10.00 oraz czwartek: o godz. 18.00).

Bieg i nagroda

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Paweł pisał w 1 Liście do Koryntian, w 9 rozdziale o biegu i nagrodzie. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do biegu. Musimy biec tak, aby zdobyć nagrodę, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary (Hebr. 12:2)

Poruszane tematy / tagi

Prawda

23 czerwca 2014 Michał Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Jedyna prawda, to ta zawarta w Słowie Bożym. Jest ono niezmienne i mocne. Każdy musi tę prawdę znać.

Poruszane tematy / tagi

Boży plan zbawienia dla człowieka

13 stycznia 2013 Krzysztof Rychel

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Zarówno Jezus jak i uczniowie w swoim nauczaniu wielokrotnie odwoływali się do początku- stworzenia aby pokazać Boże działanie i szczególny plan dla człowieka. Jesteśmy jedynymi stworzeniami, o których powiedziane jest, że zostały ukształtowane na obraz Boga oraz że spojrzał Bóg na wszystko co uczynił , a było to bardzo dobre. Bóg od samego początku postawił nas w wyjątkowym miejscu, gdzie mogliśmy spędzać swoje życie w szczęściu, w zgodzie z otaczającymi zwierzętami, bez chorób, dolegliwości, trosk, trudu i znoju. Człowiek złamał jednak jedyny nadany mu zakaz i na zawsze opuścił Eden niwecząc ten wspaniały Boży zamysł, zmierzając w stronę śmierci i wiecznego oddzielenia od Boga. Bóg jednak w swojej dobroci przygotował nowy plan... Na podstawie fragmentów:
  • 1 Księga Mojżesza 1:26-31
  • 1 Księga Mojżesza 2:6-10
  • 1 List do Koryntian 15:21-26

Poruszane tematy / tagi

Znaczenie słów Jezusa „Wykonało się”

6 stycznia 2013 Pastor Daniel Oświeciński

Posłuchaj...

O czym jest to kazanie...

Powzięty był już u narodzin świata, w ogrodzie Eden, zapowiadany od wieków przez proroków, a wykonany został przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Boży doskonały plan zbawienia człowieka. Czytając wypowiadane tuż przed śmiercią słowa Jezusa: "Wykonało się" często odnosimy je do samej chwili śmierci, a tymczasem jest to świadectwo wypełnienia całej misji jaką powierzył mu Ojciec do realizacji: Ja Cię uwielbiłem na ziemii, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś abym je wykonał (Ew. Jana 17:4) oraz Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła (Ew. Jana 4:34) . Ofiara za nasze grzechy została złożona, a Bóg ją przyjął. Skorzystaj z tego Bożego daru łaski. Na podstawie fragmentów:
  • Ew. Jana 19:23-30
  • Ew. Jana 17:4
  • Ks. Izajasza 53:3-7

Poruszane tematy / tagi

  • Używamy plików cookie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na ich używanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie akceptujesz plików cookie, odwiedź naszą stronę Politykę prywatności.
  • Zamknij