Wydarzenia \ Zbiórka żywności dla potrzebujących (2016)

Notatka z wydarzenia

W dniach pomiędzy 25.11.2016, a 27.11.2016 po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w akcji zbierania żywności, do której zostaliśmy zaproszeni przez Federację Polskich Banków żywności. W 7 supermarketach na terenie Dzierżoniowa kilkadziesiąt osób przez 3 dni zachęcało kupujących do pomocy ubogim. Efektem było zebranie 2167 kg żywności. Oprócz tego, w ramach pomocy potrzebującym, nieprzerwanie od kilku lat prowadzona jest stołówka w Bielawie, gdzie od poniedziałku do piątku o godz. 14 podawany jest ciepły posiłek.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia programu oraz informacje o dodatkowo prowadzonych działaniach pomocy ubogim.

Informacje ogólne

Kościół Zielonoświątkowy BETEZDA we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w Kościele Zielonoświątkowym BETEZDA w Dzierżoniowie, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Kościół Zielonoświątkowy BETEZDA może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017.

Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 20.10.2016r i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Kościoła Zielonoświątkowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 33 odbywa się  raz w miesiącu. Informacja o dniu i godzinie przekazywana jest do OPS w Dzierżoniowie.

Paczki i posiłki

Kościół Zielonoświątkowy BETEZDA w Dzierżoniowie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego BETEZDA.

Zestaw żywności na osobę na cały podprogram 2016

 • makaron jajeczny – 5 kg,
 • ryż biały – 5 kg,
 • herbatniki – 2 kg,
 • mleko UHT – 9 l,
 • groszek z marchewką – 3,20 kg,
 • fasola biała – 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg

Działania towarzyszące

Kościół Zielonoświątkowy BETEZDA będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej).

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Kościoła Zielonoświątkowego BETEZDA,  przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych),
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

 • Używamy plików cookie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na ich używanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie akceptujesz plików cookie, odwiedź naszą stronę Politykę prywatności.
 • Zamknij