O nas

Praca charytatywna
Aktualizacja: 14 lipca 2015

Nasz Zbór od ponad dekady prowadzi intensywną pracę charytatywną. Zasięgiem obejmujemy powiat dzierżoniowski. Przez lata zbieraliśmy datki na ten cel, oraz korzystaliśmy ze współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu. Od 2014 roku bierzemy udział w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo_ue

Do końca lutego 2016 roku w Zborze „Betezda” osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia , Zbór „Betezda” realizować będzie cykliczne działania prorozwojowe. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Zbór „Betezda” objęła wsparciem żywnościowym 900 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące, jak np. Koncerty, kursy językowe dla dzieci, paczki Bożonarodzeniowe, wykłady etyczne.

loga

Otwarta Akademia Teologiczna
Aktualizacja: 18 października 2013

Otwarta Akademia Teologiczna (OAT), to inicjatywa, której celem jest przybliżenie szerokiej wiedzy teologicznej lokalnej społeczności- wszystkim chętnym.  Wykłady prowadzone są na wysokim poziomie,  przez doktorów teologii, filozofii, hebraistów i innych kierunków nauk. Odległość, czas, finanse są często barierą do zdobycia wiedzy. Ta wiedza jest teraz dostępna w ramach OAT.

Udział w wykładach OAT jest nieodpłatny, niezobowiązujący, a jednocześnie ubogacające, ciekawe, inspirujące. Szczególnie tym, którzy na co dzień zgłębiają Pismo Święte, ta wiedza na co dzień jest niezbędna i przydatna. W przerwie między wykładami raczymy się gorącymi napojami i wypiekami „domowej roboty”.

Jesteśmy wdzięczni  dr Wojciechowi Kowalewskiemu z EWST we Wrocławiu za pomoc w rozwinięciu projektu, a dr Andreasowi Hahn za obecny patronat nad OAT.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych wykładach. Wykłady rozpoczynają się o godzinie 17.00 i trwają do godziny 20.00.

Z aktualną listą zaplanowanych spotkań można zapoznać się w dziale Wydarzenia.

Kim jesteśmy?
Aktualizacja: 24 września 2013

Jesteśmy kościołem zielonoświątkowym, społecznością która wywiera wpływ na swoje miasto oraz okolicę poprzez ewangelizację jak i systematyczną pomoc charytatywną dla najuboższych rodzin.

Organizując różne akcje i spotkania, gdzie rozdajemy żywność i odzież dla tych ludzi, ale przede wszystkim niesiemy im Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

Zbór posiada cztery grupy nauczania dzieci i młodzieży. Praca charytatywna, to około 60 ubogich rodzin, które regularnie otrzymują pomoc.

Nabożeństwa zboru Betezda w Dzierżoniowie odbywają się minium 3 razy w tygodniu. Często usługują zaproszeni goście z kraju i z zagranicy.

Zapraszamy do nas, spędzimy razem czas na nabożeństwie i z pewnością Bóg da Wam pokój, że ten Zbór, to Jego dzieło, o które On sam dba i umacnia Swoją łaską. Pozdrawiamy Was w imieniu Pana panów i Króla królów – Jezusa.

Historia zboru w Dzierżoniowie
Aktualizacja: 24 września 2013

Historia Zboru Zielonoświątkowego w Dzierżoniowie sięga lat dwudziestych XX w. Niestety, w wyniku zmian granic, tamten niemieckojęzyczny zbór, dosłownie „zniknął”. W 1947 roku polscy osadnicy wyznania zielonoświątkowego zamieszkujący w okolicznych wioskach oraz w Świdnicy organizują się w Zbór, którego bezpośrednim kontynuatorem jest obecnie działająca wspólnota.

Pierwszym pastorem Zboru był brat Mikołaj Czelen, zamieszkały w niedalekim Budzowie, gdzie posiadał gospodarstwo rolne.

Nabożeństwa w tym czasie odbywały się w mieszkaniach prywatnych- stałego miejsca zgromadzeń Zbór nie posiadał.

Zbór nie mógł otrzymać żadnej kaplicy, gdyż Kościół nie był jeszcze zalegalizowany przez władze PRL. Kaplice przy ul. Kościuszki 3, wraz z całym budynkiem i podwórkiem Zbór otrzymał dopiero w 1954 roku.

Wcześniej jednak Kościół przeżywal dramatyczne doświadczenia. Początkowo w pojedyńczych przypadkach byli wzywani do urzędów bezpieczeństwa poszczególni pastorzy, a w nocy z 19 na 20 września 1950 roku doszło do aresztowań, w których uwięziono także innych członków Zboru.

Przeprowadzano rewizje, konfiskując literaturę religijną, Pismo Święte, a także dokumentacje kościelne. Zatrzymywani byli przetrzymywani w aresztach od kilku dni do kilku lat. Wobec niektórych osób stosowano tortury.

Na początku lat pięćdziesiątych także zielonoświątkowcom zakazano odprawiania nabożeństw, więc całe życie religijne na nowo przeniosło się do mieszkań prywatnych, gdzie modlono się o uwolnienie uwięzionych braci.

Z czasem władze PRL-u zmieniły metody postępowania wobec Kościoła i w 1953 roku Kościół Zielonoświątkowy zalegalizowano wraz z czterema innymi ugrupowaniami ewangelicznymi pod wspólna nazwą Zjednoczony Kościół Ewangeliczny.

W ramach tej wspólnoty funkcjonował też Zbór w Dzierżoniowie. Z przekazanej w 1954 roku nieruchomości już w 1955 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu anulując decyzje z 1954 roku pozostawiło Zborowi tylko kaplicę.

Od tego czasu kolejni pastorzy i rady zborowe bezskutecznie starali się o odzyskanie tej nieruchomości, nie przeszkodziło to jednak w rozwoju duchowym i liczebnym Zboru.

Trudno było pracować w jednym pomieszczeniu bez sal katechetycznych, biura, telefonu czy sanitariatów.

W trudnym gospodarczo i politycznie czasie początku lat osiemdziesiątych Zbór nie pozostał osamotniony, ale był wspierany przez bratnie kościoły z Niemiec, Holandii i Szwajcarii.

Kiedy tylko sytuacja w Polsce poprawiła się, nastąpiły gwałtowne przemiany w ZSRR i Rumunii. Zborownicy „Betezdy” kolejno, w miarę swoich możliwości i z pomocą kilku hurtowni dzierżoniowskich, dostarczali żywność, odzież i artykuły higieniczne na Ukrainę, Łotwę i do Rumunii.

Do Rumunii dotarliśmy z pomocą już w pierwszych dniach po obaleniu dyktatury komunistycznej. Było to wielkim zaskoczeniem dla ludności oczekującej pomocy z zachodu, zobaczyć z pomocą Polaków.

Ostatnie dziesięciolecie było niezwykle ciekawe w życiu naszej wspólnoty, od lat osiemdziesiątych obecny pastor A.Daniel Oświeciński wraz z Radą Zboru czynili starania o uzyskanie nowego budynku, gdyż kaplica przy ulicy Kościuszki była zbyt ciasna.

Jednak dopiero w 1998 roku uzyskano stary budynek po Zakładzie Opieki Zdrowotnej, który po remoncie kapitalnym i przebudowie stanowi obecną siedzibę Zboru (ul.Świdnicka 33).

Jednak „po drodze” Zbór w wyniku poczynań władz Kościoła Zielonoświątkowego został podzielony i w 1994 znowu liczył zaledwie trzydziestu czterech członków.

Choć z początku trudno było się pogodzić z taką decyzją, to dzisiaj widać jej nieliczne dobre owoce. W ciągu dziesięciu lat Zbór powiększył się do ponad setki członków i razem z dziećmi i osobami, które regularnie przychodzą na nabożeństwa stanowimy grupę około stu pięćdziesięciu osób.

Na początku roku 2003, realizując panującą w Kościele Zielonoświątkowym zasadę autonomii Zbór uchwalił statut, dzięki któremu prowadzona praca duszpasterska staje się efektywniejsza.

Wobec bezrobocia i szerzącej się biedy, Zbór prowadzi pracę charytatywną. Systematyczną opieką Zboru objętych jest na stałe ponad 50 rodzin.

Ostatnio władze miasta Bielawy sprzedały za symboliczną złotówkę budynek na prowadzenie tej działalności. Prowadzony jest intensywny remont tego obiektu przy dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności.
Rafał Ciućka

Nasz tydzień
Aktualizacja: 24 września 2013

Zbór „Betezda” w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 33:

 • Poniedziałek, godz. 18.00 – nabożeństwo modlitewne
 • Wtorek, godz. 18:00 – spotkania kobiet
 • Czwartek, godz. 18:00 – nabożeństwa z nauczaniem Słowa Bożego
 • Piątek – spotkania w małych grupach domowych
  • Niedziela – godz. 10.00 – nabożeństwo ewangelizacyjne (z Wieczerzą Pańską w każdą pierwszą niedzielę miesiąca)

Zbór „Centrum Wiary” w Bielawie przy ul. 1 Maja 34a:

 • Środa, godz. 18.00 – nabożeństwa z nauczaniem Słowa Bożego
 • Niedziela – nabożeństwo ewangelizacyjne (z Wieczerzą Pańską w każdą pierwszą niedzielę miesiąca)

Zapraszamy serdecznie.

Rada Zboru
Aktualizacja: 24 września 2013

Rada Zboru ma swoje posiedzenia w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

A.Daniel Oświeciński

Pastor Zboru

Krzysztof Ficner

Sekretarz Rady Zboru

Krzysztof Rychel

Starszy Zboru

Bogdan Sobczuk

Diakon

Monika Ciszewska

Diakonisa

Teresa Walaszczyk

Diakonisa

Statut
Aktualizacja: 7 września 2012

Spis zawartości

Preambuła

Zbór Betezda w Dzierżoniowie jest kontynuacją wspólnoty religijnej występującej od 1947 r., jako samodzielna grupa wierzących, bez nazwy oficjalnej, od 1953 r. jako jeden ze zborów, działających w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Od 1987 roku jako jeden z autonomicznych zborów działających w ramach Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

I. Zasady Ogólne

§ 1.

 1. Zbór Betezda w Dzierżoniowie, zwany dalej Zborem, jest autonomiczną wspólnotą chrześcijańską składającą się z wiernych, którzy wyznają wiarę:
  1. że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia,
  2. w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,
  3. w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale,
  4. w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską,
  5. w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów,
  6. w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski,
  7. w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej,
  8. w zmartwychwstanie i życie wieczne.
 2. Członkami Zboru są osoby, które uznały zasady wiary, przyjęły chrzest wiary oraz zadeklarowały członkostwo przyjmując niniejszy statut. Do zboru należą także dzieci.
 3. Terenem działalności Zboru jest obszar Państwa Polskiego. Zbór może działać również poza granicami Państwa, zgodnie z odpowiednimi uzgodnieniami i przepisami międzynarodowymi.
 4. Siedzibą władz Zboru jest miasto Dzierżoniów.
 5. Zbór działa kierując się zasadami Pisma Świętego, w konstytucyjnych ramach Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Cele działalności i sposoby ich realizacji

§ 2.

 1. Nadrzędnym celem Zboru jest głoszenie Ewangelii i nauczanie Pisma Świętego – Bożego Słowa.
 2. Cel ten jest realizowany w ramach obowiązującego prawa, w szczególności poprzez działania wymienione w art. 19 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a ponadto:
  1. organizowanie, zakładanie i prowadzenie:
   1. zborów,
   2. seminariów i szkół biblijnych,
   3. instytutów naukowych, naukowo-dydaktycznych i wydawniczych,
   4. misji, ośrodków i agencji,
   5. fundacji i jednostek gospodarczych,
  2. propagowanie rozwoju sztuki i kultury chrześcijańskiej przez organizowanie: wystaw artystycznych, przedstawień dramatycznych, manifestacji, odczytów, marszów, koncertów muzyki chrześcijańskiej, projekcji filmów,
  3. propagowanie właściwego modelu rodziny, jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła,
  4. udział członków Zboru w życiu społecznym i politycznym państwa oraz zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych.

III. Organy i ich kompetencje

§ 3.

 1. Zbór posiada osobowość prawną.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Zboru składa Pastor, wykonując uchwałę Rady Zboru.

Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru

§ 4.

 1. Czynne prawo wyborcze i prawo głosu w sprawach Zboru mają członkowie Zboru.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Zboru, którzy mają czynne prawo wyborcze i ukończyli 21 lat.
 3. O sprawach Zboru decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru. Stanowi je ogół członków Zboru, posiadających czynne prawo wyborcze.
 4. Ogólne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku. Ponadto należy je zwołać z inicjatywy Rady Zboru, bądź na żądanie jednej trzeciej części członków Zboru.
 5. Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru zwołuje Sekretarz Rady Zboru.
 6. Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru każdorazowo wybiera Prowadzącego i Protokolanta.
 7. Prowadzący prowadzi obrady i udziela głosu zgromadzonym.
 8. Protokolant zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego protokołu obrad.

§ 5.

 1. Ogólne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestników (z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1, 4), jeśli zostało ogłoszone w czasie trzech kolejnych nabożeństw niedzielnych lub korespondencyjnie, na trzy tygodnie przed terminem.
 2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. planowanie pracy Zboru oraz nadzorowanie administracji, w tym działalności gospodarczej i finansowej,
  2. wybór na funkcje: Pastora , Sekretarza Rady Zboru, Starszych Zboru, Diakonów Zboru i członków Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór Duchownych do Rady Zboru,
  4. podejmowanie uchwał.
  5. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia w sprawach:
   1. nabywania, sprzedaży oraz obciążania własności nieruchomej Zboru,
   2. oddawania w dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż trzy lata,
   3. zaciągania przez zbór pożyczek, jeżeli nie znajdują pokrycia w stałych przychodach,
   4. zbywania ruchomości przedstawiających wartość historyczną, naukową lub artystyczną, mogą być podjęte, po przedłożeniu Ogólnemu Zgromadzeniu Członków Zboru, pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.

Duchowni

§ 6.

 1. Zbór posiada służbę zwiastowania Słowa Bożego, a także sprawowania chrztu i Wieczerzy Pańskiej – służbę duchownego. Duchowni z tytułu ordynacji są równi w zwiastowaniu Słowa Bożego i uprawnieni do wykonywania wszelkich posług oraz czuwają nad zachowaniem czystości nauki Pisma Świętego, moralności i karności chrześcijańskiej.
 2. Zbór uznaje jeden urząd duchowny o dwóch nazwach: Biskup ( gr. „episkopos” ), Prezbiter ( gr.”presbiteros” ).

§ 7.

 1. Kandydata na duchownego proponuje Radzie Zboru Starszy Zboru.
 2. Do posługi duchownego w Zborze mogą być powołani przez ordynację mężczyźni, którzy:
  1. należą do Zboru,
  2. spełniają kwalifikacje 1Tym3:1-6 i par.,
  3. zdali odpowiedni egzamin przed Starszymi Zboru.
 3. Ordynacja powinna odbyć się do trzech miesięcy po zdaniu egzaminu. Ordynację przeprowadzają wszyscy obecni duchowni pod przewodnictwem Pastora na uroczystym nabożeństwie.
 4. Wszyscy duchowni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat.
 5. Zawieszeniu w wykonywaniu czynności podlega duchowny na własną prośbę lub na podstawie uchwały Rady Zboru, w takim przypadku należy niezwłocznie zwołać Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru.
 6. Pozbawienie praw wynikających z ordynacji następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru.

Rada Zboru

§ 8.

 1. Rada Zboru jest organem wykonawczym Ogólnego Zgromadzenia i składa się z:
  1. Sekretarza – jednego spośród Starszych, nie wykonującego służby duchownego,
  2. Pastora duchownego, który pełni służbę na podstawie wokacji przygotowanej przez Radę Zboru, wraz z Radą Zboru administruje i odpowiada za gospodarkę Zboru,
  3. Duchownych których głównym zadaniem jest zwiastowanie Słowa Bożego i sprawowanie Chrztu i Wieczerzy Pańskiej,
  4. Starszych Zboru których głównymi zadaniami są: czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Pisma Świętego, moralności, karności chrześcijańskiej i administracja bieżącymi sprawami Zboru,
  5. Diakonów Zboru zarówno kobiet jak i mężczyzn, których głównym zadaniem jest praktyczna pomoc we wszystkich sprawach.
 2. Członkowie Rady Zboru pełnią służbę na podstawie wyboru zgodnie z § 5 ust. 3 lit b, c.

Sposób powoływania i odwoływania Członków Rady Zboru

§ 9.

 1. Ogólne Zgromadzenie wybiera na funkcje: Pastora, Sekretarza Rady Zboru, Starszych Zboru, Diakonów Zboru;
  1. za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu tajnym, otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów,
 2. Aby kandydatura mogła być rozpatrzona przez Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru kandydat winien:
  1. być duchownym lub spełniać kwalifikacje wg 1Tym 3:1-13 i par.,
  2. kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na trzy miesiące przed wyborem.
 3. Członkowie Rady wybierani są na czas nieokreślony.
 4. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w każdym czasie, na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru, poprzedzonego postępowaniem dyscyplinarnym przeprowadzonym przez Starszych Zboru.
 5. Prawo do zgłaszania kandydatów na funkcje: Pastora, Sekretarza Rady Zboru, Starszych Zboru przysługuje Radzie Zboru.
 6. Prawo do zgłaszania kandydatów na Diakonów przysługuje każdemu członkowi Zboru.
 7. Członek Rady Zboru, może być zatrudniony na płatnym etacie Zboru za zgodą Ogólnego Zgromadzenia.

Sposób funkcjonowania Rady Zboru

§ 10.

 1. Do ważności uchwał Rady Zboru wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby członków na posiedzeniu protokołowanym. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością
 2. głosów.
 3. Posiedzenie Rady odbywają się cyklicznie raz na miesiąc oraz są zwoływane w każdej chwili na żądanie 1/3 członków Rady.
 4. Posiedzenia przygotowuje i prowadzi Sekretarz Rady.
 5. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich jej członków.
 6. W razie votum separatum trzech spośród duchownych lub Starszych Zboru musi być niezwłocznie zwołane Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru.

§ 11.

 1. Do zadań Rady Zboru należy:
  1. wykonywanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia,
  2. czuwanie nad czystością nauki Kościoła głoszonej w Zborze, formą nabożeństw oraz nad pogłębianiem chrześcijańskiego życia,
  3. organizowanie pracy Zboru, w szczególności :
   1. dbanie o regularne uczestniczenie członków zboru w nabożeństwach i innych formach pracy, o ewangelizację na terenie objętym działalnością zboru i szerzenie znajomości
   2. Pisma Świętego,
   3. zapewnienie religijnego wychowania dzieci i młodzieży,
   4. przygotowanie wokacji dla Pastora,
   5. prowadzenie administracji,
   6. uchwalanie budżetu i jego realizację,
   7. przygotowywanie i zwoływanie Ogólnych Zgromadzeń,
   8. składanie sprawozdań z działalności ogólnej i finansowej na Ogólnym Zgromadzeniu,
   9. pozyskiwanie środków materialnych na utrzymanie Zboru.
 2. Rada Zboru przyjmuje i skreśla z listy członków Zboru.
 3. Skreślenie z listy członków Zboru następuje przez :
  1. śmierć,
  2. przeniesienie członkostwa,
  3. wyłączenie,
  4. rezygnację.
 4. Członkom Zboru przysługuje odwołanie od decyzji personalnej do Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru.

Komisja rewizyjna

§ 12.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób spoza grona członków Rady Zboru. Jej kadencja trwa trzy lata.
 2. Do kompetencji komisji należy kontrola ogólnej pracy Zboru, gospodarki, rachunkowości, stanu kasy. Ze swych czynności składa raz do roku pisemne sprawozdanie na Ogólnym Zgromadzeniu Członków Zboru. Przysługuje jej także prawo dokonywania doraźnych kontroli.
 3. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu członkowi Zboru. Ilość zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 10.
 4. Aby kandydatura mogła być rozpatrzona:
  1. członek zboru musi spełniać kwalifikacje wg 1Tym 3:1-13 i par.
  2. kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na jeden miesiąc przed wyborem.
 5. W głosowaniu tajnym Ogólne Zgromadzenie wybiera członków komisji wpisując na kartkę imię i nazwisko od jednego do trzech kandydatów, których popiera. Głos jest ważny, gdy zawiera imię i nazwisko jednego lub dwóch, lub trzech kandydatów i został oddany tajnie, w innych wypadkach głos jest nieważny.
 6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali pierwsze kolejne trzy największe ilości głosów ważnie oddanych.
 7. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący komisji może uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, w zebraniach Rady Zboru.
 8. Członkiem Komisji Rewizyjnej można być najwyżej dwie kadencje.

IV. Jednostki organizacyjne

§ 13.

 1. Zbór tworzy, znosi i sprawuje pieczę nad swoimi jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w § 2 pkt. 2 lit a, w następujący sposób:
  1. Rada Zboru powołuje i odwołuje osoby odpowiedzialne za prowadzenie jednostek organizacyjnych, spośród członków zboru spełniających kwalifikacje 1Tym 3:1-13 i par.
 2. Zarząd jednostek organizacyjnych Zboru jest kolegialny.
 3. Jednostki organizacyjne Zboru działają w oparciu o swoje regulaminy.
 4. Regulaminy zborowych jednostek organizacyjnych muszą zostać zatwierdzone przez Radę Zboru.
 5. Jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną po spełnieniu wymogów prawa państwowego.
 6. Nowe zbory założone w wyniku prowadzenia działalności przez zborowe jednostki organizacyjne, uzyskują samodzielność na podstawie ogólnych przepisów prawa.

V. Źródła finansowania

§ 14.

 1. Środki na realizację działalności Zboru oraz zborowych jednostek organizacyjnych pochodzą z:
  1. ofiar pieniężnych i ofiar w naturze oraz dziesięcin,
  2. spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
  4. subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji i przedsiębiorstw,
  5. odpłatności za usługi świadczone przez jednostki gospodarcze i organizacyjne Zboru,
  6. dochodów z własnej działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych Zboru.

Przepisy końcowe

§ 15.

 1. Reorganizacja lub rozwiązanie Zboru może nastąpić w drodze uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 3/4 członków Zboru.
 2. Majątek Zboru przechodzi w takich sytuacjach na ewentualne późniejsze Zbory, w skład których wejdą Członkowie dotychczasowego Zboru, na cele charytatywne lub inne, zgodnie z decyzja Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru. O sposobie podziału majątku decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru.
 3. W przypadku reorganizacji lub rozwiązania kościelnej jednostki organizacyjnej jej majątek, decyzja Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru, przechodzi na rzecz Zboru jako całości lub innej zborowej jednostki organizacyjnej.
 4. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane przez Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 3/4 członków Zboru.
 • Używamy plików cookie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na ich używanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie akceptujesz plików cookie, odwiedź naszą stronę Politykę prywatności.
 • Zamknij